EKONOMİ

100 yılın en büyük elektrik zammı dün gece yapıldı

Elektrik fiyatlarına tüm tüketicileri etkileyecek şekilde zam yapıldı.

100 yılın en büyük elektrik zammı dün gece yapıldı

EPDK'DAN AÇIKLAMA 

EPDK’dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen yasa kapsamında kademeli tarife uygulamasına geçildiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

  • Kademeli tarifenin hedefi dar gelirli vatandaşlarımızı korumak ve enerji kullanımında tasarruf ve verimliliği artırmaktır. Bilindiği üzere pandemi koşulları sebebi ile hammadde fiyatlarında yaşanan artışlar sonucunda enerji maliyetlerinde de çok büyük artışlar meydana gelmiştir.
  • Dünya spot piyasalarında elektrik üretiminde kullanılan kömür fiyatlarında; 5 kat, doğal gaz fiyatlarında ise 10 katlık artışlar olmuştur. Türkiye enerji sektörü de bu süreçte, küresel düzeyde ortaya çıkan olağanüstü maliyet artışlarından etkilenmiştir. Ancak kurumlarımız arasındaki iş birliği ile bu artışlar tüketicilerimize asgari düzeyde yansıtılmıştır.
  • Ayrıca devletimiz vatandaşlarımızı bu artışlardan koruma amacıyla elektrik faturalarında yarısını, doğal gazda ise beşte dördünü karşılayarak 2021de toplamda 100 milyar liralık bir destekte bulunmuştur.
  • Gelinen noktada enerji piyasalarının sürdürülebilirliği, maliyet bazlı fiyatlandırmanın ve öngörülebilirliğin sağlanması için zorunlu hale gelen bir düzenleme yapıldığı aktarılan açıklamada, “Verimlilik odaklı kademeli tarifeye geçiş ile birlikte 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kWhe kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 1,37 TL/ kWh, aylık tüketimlerin 150 kWhın üstündeki kısmı için ise 2,06 TL/ kWh olarak uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Yani 150 kwh ve altına %52 zam, 150 kwh ve üstüne ise %125 zam yapıldı. 

150 kWh ve altı elektirik tüketim yok denecek kadar az. Bir evin aylık elektirik ihtiyacı/ortalama elektirik tüketimi 238 kWh civarında olmaktadır.

 Yani kWh hesabından anlamayan vatandaşlarımız için TL hesabı yapacak olursak 150 kWh ve üzeri elektirik tüketenler için 200 TL'lik bir elektirik faturası artık 450 TL olacak, 300 TL'lik elektirik faturası artık 675 TL olacak.

150 kWh ve altı elektirik tüketen bir vatandaş ise 150 TL'lik elektirik faturasını artık 228 TL ödeyecek.