Yerel

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Yeni Kararlar Aldı!

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında toplanarak yeni kararlar aldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Yeni Kararlar Aldı!

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında toplanarak yeni kararlar aldı.

Bu çerçevesinde Filyasyon çalışmalarında gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanların tutanakla tespit edilmesi halinde, Kaymakamlarca Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre idari işlem tesis edilmesine, Türk Ceza Kanununun 206'ncı maddesi gereği adli işlem başlatılması için Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada: “Koronavirüs (Covid­19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. 

Bu kapsamda;

1.    Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olan “filyasyon” çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için; Koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi, bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi vb.) beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak uyarıcı/önleyici idari tedbirler ve adli işlemlerin başlatılması için görevli personelce bu hususların tutanak altına alınmasına 

2.    “Filyasyon” çalışmalarında gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanların tutanakla tespit edilmesi halinde, Kaymakamlarca Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre idari işlem tesis edilmesine, Türk Ceza Kanununun 206’ncı maddesi gereği adli işlem başlatılması için Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmasına, 

3.    Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına,

4.    Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,

5.    İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,

6.    Alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarca uygun görülen diğer kamu görevlileri tarafından yürütülmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.