EĞİTİM

İstiklal Üniversitesi 19 Doktor Öğretim Üyesi alacak!

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi farklı branşlarda 19 Doktor Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

İstiklal Üniversitesi 19 Doktor Öğretim Üyesi alacak!

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi farklı branşlarda 19 Doktor Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: “Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Esasları” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Başvuru Şartları:

 

Kadro Birimi

Bölümü

ABD/Program

Kadro Unvanı

Kadro Derece

Kadro Sayısı

Açıklamalar

ELBİSTAN SAĞLIK HİZMETLERİ MYO

ECZANE HİZMETLERİ

ECZANE HİZMETLERİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

5

1

Farmakoloji alanında yayınları olmak

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ

UYGULAMALI PSİKOLOJİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ

SOSYAL PSİKOLOJİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

1

Alanıyla ilgili doktora yapmış olmak

MİMARLIK GÜZEL SANATLAR VE
TASARIM FAKÜLTESİ

MİMARLIK

MİMARLIK

DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

MİMARLIK GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

MİMARLIK

MİMARLIK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2

2

İlgili alanda doktora yapmış olmak

MİMARLIK GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK

İÇ MİMARLIK ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2

2

İlgili alanda doktora yapmış olmak

MİMARLIK GÜZEL SANATLAR VE
TASARIM FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK

İÇ MİMARLIK

DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

MİMARLIK GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

3

İletişim Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarımı alanlarının birinde doktora yapmış olmak

MİMARLIK GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

2

Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği, Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği, Turizm İşletmeciliği, Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinin birinde doktora yapmış olmak

MİMARLIK GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında doktora yapmış olmak

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BESLENME VE DİYETETİK

BESLENME VE DİYETETİK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

5

3

Beslenme ve Diyetetik Bölümünde doktora yapmış olmak

 

* Müracaat eden adayların başvuru dosyaları Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları sağladığı tespit edilen adayların müracaatları işleme alınacaktır.

* Müracaat  edecek  adayların  “Kahramanmaraş  İstiklal  Üniversitesi  Akademik  Yükseltilme  Ve  Atanma  Esasları”nda  belirlenen  koşulları  yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.istiklal.edu.tr) adresinden Yönergeye ulaşılabilir.

* Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, Doktora,  Yüksek  Lisans  ve  Lisans  Mezuniyet  Belgelerinin  onaylı  örneğini,  Yabancı  Dil  Belgesini,  2  adet  fotoğrafını,  Türkiye  Cumhuriyeti  Nüfus Cüzdanının/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 5 (Beş) takım fiziksel dosyayı tercihen (5 takım (1 fiziksel+4 dijital (CD/DVD veya Flash Bellek) olarak ekleyerek, Üniversitemizin Rektörlük Evrak Kayıt Birimine başvurmaları gerekmektedir.

* Adayların;  bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını,  eğitim-öğretim  faaliyetlerini,  yönetimlerinde  biten  ve  devam  eden  yüksek  lisans  ve  doktora çalışmalarının listelerini içeren birer CD/DVD’yi dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Yabancı  ülkelerde alınan diplomaların  Üniversitelerarası  Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgelerin  onaylı  suretinin müracaat  dosyasına eklenmesi şarttır.

* Başka bir Üniversiteye karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmadığına dair belge

* Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’ inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

* Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlarda getireceklerdir.)

* İstenilen  belgelerde  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  tespit  edilenlerin  başvuruları  geçersiz  sayılacak  ve  atamaları  yapılmayacaktır.  Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

*  İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

* Başvurular  Üniversitemizin  Rektörlük  Evrak  Kayıt  Birimine  şahsen  veya  posta  ile  yapılacaktır.  Postada  meydana  gelen  gecikmeler  dikkate alınmayacaktır.

* Başvuru adresi: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğü Evrak Kayıt Birimi İsmetpaşa Mah. Emniyet Cad. Bahçelievler Yerleşkesi 46100- Dulkadiroğlu /KAHRAMANMARAŞ