Yerel

Valilikten Açıklama: Çalışma İzin Belgelerinin Geçerlilik Süresi Değişti!

Kahramanmaraş Valiliğinden gelen açıklamada çalışma izin belgelerinin geçerlilik sürelerinin 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24.00’e kadar uzatılmasına karar verildiği açıklandı

Valilikten Açıklama: Çalışma İzin Belgelerinin Geçerlilik Süresi Değişti!

İçişleri Bakanlığımızın 07.05.2021 tarih ve 8047 sayılı genelgesi doğrultusunda, tam kapanma döneminde; koronavirüs (Covid­19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda;

 

1. Üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işvereninin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle çalışma izni görev belgesi alamayanlar ile erişim hatası gibi geçici durumlar göz önünde bulundurularak;

İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden “görev belgesi” alınamamasının üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksamaya yol açmaması için, örneği Ek’te yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresinin 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24.00’e kadar uzatılmasına,

2. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,

3. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,

4. Alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarımızca uygun görülen diğer kamu görevlileri tarafından yürütülmesine,

5. Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemin kaymakamlarımız tarafından yapılmasına,

6. Alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.