Maraş Televizyonu
HV
30 EYLÜL Cumartesi 05:50

Asgari Ücrete Dair…

Taha Yasin Dertli
Taha Yasin Dertli

1/1/2023-31/12/2023 süresi için asgari ücret belirlendi. Buna göre brüt asgari ücret 10.008 TL net asgari ücret 8.506 oldu. Asgari ücrette bir önceki döneme göre artış oranı yüzde 54,65 olarak gerçekleşti. Asgari ücretteki artışlar memurların, sözleşmeli personelin içinde olduğu birçok kesimi doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir. İnsanların eline geçen ücret tutarı artarken, asıl can alıcı nokta olan enflasyonu düşürmeden maalesef işletmelerin artan mali yükleri yine bizlere vatandaşa yüklenecektir. Dolar bazında 455 Dolar gibi tarihi yüksek noktalara gelen bu asgari ücret rakamlarını, enflasyonu düşürerek, alım gücünü artırarak anlamlı hale getirmeliyiz yoksa zamanla yine bugünkü alım gücü seviyelerine maalesef inecektir.

         Asgari ücretin etkilediği başlıca kalemlere gelecek olursak :

1- Belirlenen asgari ücretten gelir vergisi alınmayacağı için asgari ücretliler için belirlenen brüt tutar kadar bütün çalışanların vergi matrahından indirim yapılmaktadır. Bu nedenle memurlar ve sözleşmeli personel için de asgari ücretin önemli bir etkisi bulunmakta ve doğrudan etkilenmektedir. Her ay 10 bin 8 TL kadar ücret gelir vergisi matrahından indirilecektir.

2- Asgari ücretin brüt tutarı aynı olmakla birlikte ele geçen net ücret tutarı medeni durumdan dolayı asgari ücretliler arasında değişmekteydi. Asgari ücretten gelir ve damga vergisi kaldırıldığı için şimdi evli ve çocuklu asgari ücretli ile bekar asgari ücretli aynı net ücreti alacaktır.

3- Genel sağlık sigortası kapsamında olanların ödeyecekleri GSS primleri de asgari ücrete göre belirlendiğinden asgari ücret artışı, ödenecek GSS primlerini de arttırmaktadır. Bu ödeme ise milyonlarca GSS’linin ödeyeceği prim yükünü arttırmaktadır. GSS’lilerin ödeyecekleri tutarlar ise asgari ücretin % 3 ü kadardır. Yeni asgari ücrete göre GSS’li olanlar; 10.008 x % 3 = 300,24 TL ödeyecektir.

4- İşsizlik ödeneği tutarı, on altı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçememektedir. Alt limit ise brüt asgari ücretin yüzde 40’ıdır. Dolayısıyla asgari ücret artışı işsizlik ödeneğinin hem tabanını hem de tavanını arttırmıştır. Buna göre brüt işsizlik ödeneği tavanı 10.008*% 80= 8.006 TL (Neti ise 7.9745 TL), tabanı ise 10.008*%40= 4.003 TL (Neti ise 3.972,6 TL) olmuştur.

Yine asgari ücret artışı hem SSK hem de Bağ-Kur’luların sigorta primine esas kazanç tavanlarını da arttırmıştır. Buna göre tavan tutar 10.008 x 7,5 = 75.060 TL olmuştur.

5- Sigortalılara (memurlar hariç) yapılan geçici iş göremezlik ödeneği; iş kazasının veya doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki son üç ay içinde, sigortalı adına SGK’ ya bildirilmiş olan prime esas kazançlarının, bu süredeki gün sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama günlük kazanç esas alınarak hesaplanır. Dolayısıyla asgari ücret artışı SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği tutarını arttıracaktır.

6- Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;

Yemek parası: 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; 333,6 TL x % 6 = 20 TL (Günlük),

Çocuk zammı: 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; 10.008 TL x % 2 = 200 TL (Aylık),

Aile zammı (yardımı): 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; 10.008 TL x %10 = 1000,8 TL (Aylık), tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

       Yeni asgari ücretin memleketimize hayırlı olmasını temenni ederim. Umarım düşen enflasyonla beraber milletimizin alım gücü yükselir ve milletçe refah içinde yaşarız.2023 yılının hayırlı, sağlıklı, bereketli olması dileğiyle….

YORUMLAR
DİĞER YAZILARI YENİ TORBA YASA…