Gazeteci yazar Adem Özköse, Doğu Türkistan'da yaşanan soykırımın Filistin'deki zulümle benzerlik taşıdığını vurgulayarak, İslam dünyasının bu konuda duyarsız kaldığını belirtti. Konuşmasında, Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı zulmün önemine dikkat çeken Özköse, insanlık vicdanının bu zulme karşı durması gerektiğine vurgu yaptı.

Çin Devletinin Soykırımı ve Zulüm

Akademisyen Abdullah Oğuz ise konuşmasında, Çin devletinin Doğu Türkistan'a uyguladığı soykırıma dikkat çekti. Konuşmacılar, son elli yılda Doğu Türkistan'da yaşanan tarihsel süreci ele alarak, Doğu Türkistan bilincinin önemine ve zulme karşı durmanın gerekliliğine vurgu yaptılar.

Totaliter Rejim ve Temel Hak Kısıtlamaları

Özköse ve Oğuz, Çin'in totaliter ve baskıcı rejiminin temel hak ve özgürlükleri kısıtladığını, Müslüman Türkleri göçe zorladığını ve işkence kamplarında zulüm gördüklerini aktardılar. Adem Özköse, "Çin ne kadar güçlü olursa olsun, dünyanın özgür ve vicdanlı insanları Çin'den de diğer zalimlerden de daha güçlüdür" diyerek, Doğu Türkistan'da yaşanan zulmün diğer bölgelerden aşağı olmadığını ifade etti.

İnsanlık Mücadelesi ve Bilinçlendirme Çalışmalarının Önemi

Etkinlikte, Doğu Türkistan zulmüne dikkat çekmek amacıyla yapılan söyleşi ve kitap çalışmalarının önemi vurgulandı. Özköse, insan olmanın hak, adalet, iyilik ve merhamet için mücadele etmeyi gerektirdiğini belirtti.