Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, kredi kartlarıyla ilgili düzenleme yapılması gerektiğini belirtmiş ve çalışmaların devam ettiğini ifade etmişti. Şimdi ise akademisyenler ve tüketici dernekleri, olası düzenlemelerin sert olmaması ve ekonomiyi olumsuz etkilememesi adına "kademeli geçiş" önerisinde bulunuyor.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova, düzenlemenin makul bir uygulama olarak göründüğünü, ancak sert tedbirlerin ekonomiyi durma noktasına getirebileceği uyarısında bulundu. Taksit sınırlandırılmasında lüks malların önceliklendirilmesi ve kademeli geçişle taksit sayısının azaltılması gerektiğini belirtti.

Tüketiciler Konfederasyonu (TÜKON) Genel Başkanı Aziz Koçal da tüketici kartı kullanım oranlarının yükseldiğine dikkat çekerek, kredi kartı taksitlerinin azaltılmasının tüketicinin elektronik ve dayanıklı tüketim malları alımını etkileyebileceğini söyledi. Yerel üretim mallarında taksit sayılarının artırılmasının ise yerli üretimi destekleyebileceğini ifade etti.

Önerilen düzenlemeler arasında taksit sayılarının azaltılması, lüks ve ithal ürünlerde sınırlamalar yapılması gibi önlemler bulunuyor. Ancak tüketicilere de bilinçli harcama ve bütçe planlaması konusunda sorumluluklar düştüğü vurgulanıyor.