Aile ve Gençlik Fonu tarafından sunulan evlilik kredisi imkanından faydalanabilmek için çiftlerin belirli bir eğitim ve danışmanlık hizmetine katılması gerekmektedir. Bu eğitim programı, çiftlere evlilik öncesi ve sonrası için önemli konularda bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır. İşte çiftlerin bu eğitim programında öğrenebilecekleri başlıca konular:

  1. Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri: İletişim becerileri, çatışma yönetimi, empati kurma ve birlikte yaşamaya uyum gibi evlilikte başarının temelini oluşturan konular ele alınır.

  2. Aile Hukuku: Evlilikle ilgili yasal haklar, evliliğin hukuki boyutları, soyadı değişikliği, konut dokunmazlığı gibi konular hakkında bilgi verilir.

  3. Evlilik ve Sağlık: Cinsel sağlık, üreme sağlığı, ev kazaları ve sağlık sorunları gibi konular sağlık açısından bilinçlenmeyi hedefler.

  4. Evlilik Öncesi ve Sonrası Psikolojik Destek: Evlilik öncesi stresle başa çıkma, evlilikte depresyon, aile içi şiddet gibi psikolojik konulara ilişkin destek ve danışmanlık hizmetleri sunulur.

  5. Aile İçi Sorunların Çözümü: Evlilikte karşılaşılabilecek sorunlara yönelik çözüm yolları ve iletişim stratejileri öğretilir.

  6. Evlilikte Sorumluluklar ve Paylaşım: Evlilikte sorumlulukların eşit paylaşımı, aile içi görevlerin dağıtımı ve ortak karar alma süreçleri gibi konular ele alınır.

  7. Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Mücadele: Aile içi şiddetin belirtileri, önlenmesi ve mücadelesi konusunda bilinçlendirme yapılır ve gerekli yardım ve destek hizmetleri tanıtılır.

  8. Finansal Planlama ve Harcama Alışkanlıkları: Evlilikte ortak finansal planlama, bütçe yapma ve harcama alışkanlıklarını dengeleme gibi konulara odaklanılır.

Eğitim programı, çiftlerin evlilik sürecinde karşılaşabilecekleri zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmayı ve sağlıklı, mutlu bir evlilik için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarını amaçlar. Bu şekilde, çiftlerin hem kişisel hem de ilişkisel gelişimlerine katkıda bulunur ve evliliklerinin uzun vadeli başarısını destekler.