Milli birlik, beraberlik ve bağımsızlık temalarını işleyen İstiklal Marşı, Anadolu'da devam eden Millî Mücadele sırasında Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmış ve 12 Mart 1921'de Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilmiştir. Marşın bestesi Osman Zeki Üngör'e aitken, orkestrasyonu Edgar Manas tarafından gerçekleştirilmiştir.

Mehmet Akif Ersoy'un Hayatı

Mehmet Akif Ersoy, "Vatan Şairi" ve "Millî Şair" unvanları ile anılan bir şairdir. 20 Aralık 1873 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya gelmiştir. Edebiyatla olan ilgisi şiir yazma ve edebiyat öğretmenliği yapma yoluyla devam etmiştir. Şiirleri ve yazıları Resimli Gazete ve Servet-i Fünûn dergisinde yayımlanan Ersoy, Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebinde öğretmenlik ve Çiftçilik Makinist Mektebinde Türkçe dersleri verme görevine atanmıştır.

Milli Şairin Siyasi Katkıları

II. Meşrutiyet döneminde Umur-ı Baytariye Dairesi Müdür Muavini olarak görev yapan Mehmet Akif Ersoy, Kurtuluş Savaşı sırasında milletvekili olarak 1. TBMM'de yer almıştır. Ayrıca, Sırat-ı Müstakim dergisinin başyazarlığını üstlenmiştir.