Türkiye genelinde dindarlık algısı ve toplumsal değişimleri inceleyen Ankara Enstitüsü ve İstanbul Politikalar Merkezi tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, Türk toplumunun din anlayışında yaşanan değişim ve dönüşüm ortaya konuldu.

İftar Tutma Oranları ve Dindarlık Eğilimleri

Araştırmada ortaya çıkan başlıklar arasında:

 • Katılımcıların yüzde 92,3’ü Müslüman, yüzde 3,2’si deist, yüzde 2,7’si ateist olarak kendini tanımladı.
 • Yüzde 93’lük bir çoğunluk, sıkıntı yaşadıklarında dua ederek Allah’tan yardım istediğini belirtti.
 • Allah’ın varlığına kesin inancını ifade edenlerin oranı yüzde 86, şüpheleri olanlar yüzde 7, inanmayanlar yüzde 3 olarak belirlendi.
 • Dindarlıkta ahlaki değerlere vurgu yapan katılımcılar yüzde 46 oranında bulunuyor.

Din ve Toplumsal Değişim İlişkisi

 • Araştırmaya göre, Türkiye’de din anlayışında yaşanan değişim ve dönüşüm, geleneksel dindarlık biçimlerinden ahlaki ilkelere dayalı bir dindarlık anlayışına doğru kayma olarak görülüyor.
 • Dindarlığın en önemli kriteri olarak katılımcılar, Allah’a inanmanın yanı sıra kalbi temiz tutmak ve ahlaklı olmayı öne çıkarıyor.

Siyasi Eğilim ve Dindarlık

 • Siyasi eğilimlerin dindarlık seviyesiyle yüksek bir ilişkisi olduğu belirlendi. AK Parti, MHP ve İYİ Parti seçmenlerinin çoğunluğu kendilerini dini görevlerini yerine getiren olarak tanımlarken, muhalefet partilerine oy verenlerin görüşleri farklılık gösteriyor.

İbadet ve Toplumsal Tutumlar

 • Düzenli ibadet oranının yaşla birlikte arttığı tespit edilirken, eğitim seviyesi yükseldikçe düzenli ibadet oranının azaldığı belirlendi.
 • Düzenli oruç tutma oranı yaşla birlikte artarken, eğitim seviyesi yükseldikçe azaldığı görüldü.

Toplumsal Görüş ve Tutumlar

 • Toplumun yüzde 73’ü Türkiye’de dindarlığın azaldığı görüşünde.
 • Laiklik, din ve vicdan özgürlüğü olarak algılanıyor.
 • Diyanet İşleri Başkanlığına güvenmeme oranı yüzde 41, güvenme oranı yüzde 35,4 olarak belirlendi.
 • Tarikat ve cemaatlere güvenmeme oranı yüzde 59,5, güvenme oranı yüzde 13,9.
 • Dini kanaat önderlerine güvenmeme oranı yüzde 44,5, güvenme oranı yüzde 23,1.

Sonuçlar ve Değerlendirme

 • Araştırma, Türk toplumunda din anlayışının değişim sürecinde yaşandığını ve toplumsal eğilimlerin dindarlıkla ilişkili olduğunu gösteriyor.
 • Yaş, eğitim seviyesi ve siyasi eğilimlerin dindarlık üzerinde etkili olduğu vurgulanıyor.