KİÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen "Yükseköğretim Kalite Güvence Sistemi" konferansına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Banka Meclisi Üyesi Prof. Dr. Muhsin Kar konuşmacı olarak katıldı. Konferansa, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seçil Fettahlıoğlu, KİÜ Genel Sekreteri Cemil Toktay, akademik ve idari personel ile öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Konferansın açılışında söz alan Rektör Bakan, yükseköğretimde kalite konusunda ülkenin önde gelen akademisyenlerinden Prof. Dr. Muhsin Kar'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Bakan, kalitenin bir kültür olduğunu vurgulayarak, üniversite olarak kalite ilke ve kurallarını benimseyerek daha üst seviyelere çıkmayı hedeflediklerini ifade etti.

"Bugün kıymetli hocamız, konuya ilişkin önemli bilgiler paylaşacak. Üniversite olarak süreçlerimizi daha kaliteli yönetmek için çaba sarf edeceğiz. Strateji bütçe başkanlığımızın koordinatörlüğünde kaliteyle ilgili çalışmalarımız sürdürülüyor. Bu çalışmaları daha etkili bir şekilde yürütecek ve üniversitemizi üst seviyelere taşıyacağız." diyen Rektör Bakan, kalite güvence sistemlerine odaklanarak üniversitenin gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Ardından söz alan Prof. Dr. Muhsin Kar, yükseköğretim kalite güvence sistemi ve akreditasyon konularında bilgiler verdi. Kalite kavramını tanımlayan Kar, kalitenin sadece öğrenci ve veli açısından değil, akademisyen, devlet, işveren ve profesyonel yapılar açısından da önemli olduğunu vurguladı. Özellikle mezunların sahip olduğu yetkinliklerin, bir üniversitenin kalite güvencesinde kritik olduğunu ifade etti.

Kalite güvencesinin genel hedeflerini sıralayan Prof. Dr. Kar, teknolojik değişim, 21. yüzyıl becerileri ve alana özgü yeterliliklerin önemine değindi. Ayrıca, üniversitelerin mezunlarına kazandırdığı yeterliliklerin, sektörün ihtiyaçlarına uygun olmasının kalite güvencesinin ana unsuru olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Kar, sözlerinin sonunda akreditasyon çalışmalarına ilişkin bilgiler vererek katılımcıların sorularını yanıtladı. Program, Prof. Dr. İsmail Bakan'ın, Prof. Dr. Muhsin Kar'a plaket takdimiyle sona erdi.