Yerel

Kahramanmaraş Valiliği İl Hıfzıssıhha meclisinin yeni kararları!

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 22 Ekim'de Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları aldı.

Kahramanmaraş Valiliği İl Hıfzıssıhha meclisinin yeni  kararları!

Koronavirüs (Covid-19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu  riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol  altında tutmak amacıylailimizde alınan tedbirlere ek olarakeğitim öğretim faaliyetlerinin  yürütülmesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığının 08/10/2020 tarihli ve 14430520 sayılı  yazısına istinaden ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; 1. İlimiz merkez ve ilçelerindeki seyrek nüfusluyerlerde ve fiziki imkanları uygun olan ilkokul, ortaokul ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde, 26.10.2020  Pazartesi gününden itibaren, haftanın beş günü, maske, mesafe ve temizlik kurallarına  uyulması kaydıyla yüz yüze eğitim yapılmasına, bu karardan itibaren salgın sürecinde  ilçelerimizin hangi okullarında yüz yüze eğitim verileceğine ilişkin kararların,salgın  kurallarına tam anlamıyla riayet edilmesi şartıyla, İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca  alınmasına,  2. Öğrenme kayıplarını azaltmak, salgın hastalık nedeniyle alınan koruyucu ve önleyici  tedbirler kapsamında nüfus hareketliliğini en aza indirmek amacıyla,ilimiz merkez ve  ilçelerinde bulunan pansiyonlardakalacak öğrencilerin gönüllülük esasına göre, salgın  kurallarına tam anlamıyla riayet edilmesi şartıyla, tüm hafta boyunca pansiyonda  kalarak, yüz yüze öğrenimlerine devam etmelerine, 3. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri  ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya  hesaplarından paylaşılmasına, 4. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında  duyurulmasına, 5. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine, 6. Alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarca uygun görülen diğer kamu  görevlileri tarafından yürütülmesine, 7. Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu  gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından yapılmasına, 8. Alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında  kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir. Aslı imzadadır.